Japón

Forwards: Shota Horie, Takeshi Kizu, Hiroki Yuhara, Kensuke Hatakeyama, Hiroshi Yamashita, Keita Inagaki, Luke Thompson, Hitoshi Ono, Shoji Ito, Justin Ives, Ryu Koliniasi Holani, Michael Broadhurst, Hendrik Tui, Michael Leitch, Amanaki Mafi, Shinya Makabe y Masataka Mikami.

Backs: Fumiaki Tanaka, Atsushi Hiwasa, Toshiaki Hirose, Kosei Ono, Yu Tamura, Harumichi Tatekawa, Ayumu Goromaru, Craig Wing, Akihito Yamada, Yoshikazu Fujita, Kenki Fukuoka, Karne Hesketh, Kotaro Matsushima, Male Sau.

Confiesa que te gusta